0

კემ კემ

სიტყვა რომელიც აგნიშნავს ირონული ხასიათის მქონე კის პს. შეთოს ეძღვნება

- უეჩველი ტანკი ფიქე
- კემ კემ