0

ღერძულა ხაზი იღლიაში აქ ამოდებული

მომენტი,როცა მანქანის მძღოლს სულ ყლეზე ჰკიდია ღერძულა ხაზი და ასე უსწრებს რამდენიმე ავტომობილს.

-აუ, ტიპს ღერძულა ხაზი იღლიაში აქ ამოდებული.