0

კარში ჩაგვიდექი რა

ამ ფრაზას ძირითადად იყენებდნენ უბნის "ვზროსლი" ბიჭები პატარა ბავშვებთან მიმართებაში,როდესაც ფეხბურთის თამაშისას კაცი აკლდებოდათ

-კაცურად კარში ჩაგვიდექი რა
- კაი ოღონდ უდრებს არ ვართ