0

პერედოზი

მდგომარეობა, რომელშიც ტიპი იმდენად გასულია რომ უკან ვეღარ ბრუნდება.

-გაიპარა
-რა პონტში?
-პერედოზით