0

ბანკირის ცოლს კი არ ვტყნავ

როდესაც არარეალური თანხის სესხებას ითხოვ. მაგალითად ბირჟაზე შენს გვერდზე მდგომ უბნელს რომელიც შენს სიგარეტს ეწევა სთხოვ რომ გასესხოს 1000 ლარი

რა 1000 ლარის განა ბანკირის ცოლს ვტყნავ შიგააქ ამ ჩემისას მაიტა ერთი ღერიც