მინუსებში ვარ - განმარტებები - ბიძერი
0

მინუსებში ვარ

ანგარიშის დაზოგვის საუკეთესი საშუალება

-დამარეკინებ?
-არა მინუსებში ვარ