0

მაყუთი ხომ არ გაქვს

90-იანი წლებიდან მოყოლებული გამოთქმა, რომელიც სისტემატიურ სახეს იღებს 21-ე საუკუნეში

-შეჩემა მაყუთი ხომ არ გაქ?
-კი ბრატ.