0

ჩვენ დროს

იგივეა რაც " საბჭოთა დროს "

ჩვენ დროს მთვარე ორჯერ ამოდიოდა ხოლმე , ახლა კი ...