0

ჩემი კარგი შენ ხარ.

ამ წინადადებას ძირითადად შევხვდებით, ორი ადამიანის კამათის დროს, სადაც ერთ-ერთი მათგანი ცდილობს ცუდი სიტუაციიდან გამოსვლას.მას თან ახლავს კარგის გინება.

-შენი კარგი ........
-ჩემი კარგი შენ ხარ