0

იდი ვას ნახუი

იდი ნახუის ალერსობითი ფორმა,
გამოიყენება შუახანსგადაცილებულ ცოლ-ქმარს შორის საუბრის მიწურულს, როდესაც მამაკაცს სათქმელი აღარ აქვს და ამ ფრაზით გადის აივანზე სიგერეტის მოსაწევად

იდი ვას ნახუი