0

საქონელი

საქონელი არა მხლოდ პირუტყვი 😂არამედ ადამიანი თავისი პირუტყვული ქცევებით 😂👌

ფუ რა საქონელი ხარ