მსოფლიო კაცი - განმარტებები - ბიძერი
0

მსოფლიო კაცი

უცხო ადამიანთან საერთო პიროვნების საქებარი სიტყვა

ნოდარას ვინ არ იცნობს მსოფლიო კაცია