0

ცალფად მეჭირა

"ცალფად ჭერა" გამოიყენებოდა ძველად (დასავლეთში) ჯოკრის თამაშისას, რაც გულისხმობდა რაიმე კონკრეტული ფერის (მაგ:აგური) ერთი ცალი კარტის ჭერას.

- შიგ ხო არ გაქ კაროლ აგურზე დაბალი არ გყავს რომ დაარტყა?
- რა ვქნა ცალფად მეჭერა ეგ დედა ყლე, რაღა მაგას გამოხვედი
-დდშვც