0

გავაპახაოთ

მომენტი როდესაც სიგარეტი გინდა და არ გაქვს,ამიტომ გადიხარ "უბანზე" სანადიროდ საწყალი სახით.

წამო გავაპახაოთ