0

მერე მოგწერ

უაზრო მიმოწერის დასასრულებლად გამოყენებული ყველაზე დიდი ტყუილი რომლითაც თავაზიანად აჯმევინებ ადამიანს

ძირითადად გამოიყენება მომაბეზრებელ ადამიანთან ან ნათესავთან ლაპარაკისას