0

მიასკინტე მამაშენს

ბიძების მისალმება ახლობლის პატარა შვილთან შეხვედრისას.ასევე ამბობენ მიაფსი მამაშენს და მიაჯვი მამაშენს.

-ბარო,ლუკა,რავახარ? შენ მიასკინტე მამაშენს...