0

მოგიჯვამენ

შეხედულების დაფიქსირება, რომ ხსენებულ იაფ ფასად კონკრეტული ნივთის ან მომსახურების შეძენა შეუძლებელია.

- 20 ლარად ვიშოვნი და ფულიც დამრჩება.
- 20 ლარად მოგიჯვამენ.