0

ტურისტი კი არა ვარ

ფრაზა გამოიყენება ძია კაცების მიერ, შენს მიერ შეთავაზებული მსუბუქი საკვების (ჩაი, კარაქიანი პური, ყავა ა.შ) გასაპროტესტებად და ამ აზრის აფსურდულობის გამოსახატად

ჩაი შემასხი იღლიაში, ტურისტი კიარ ვარ