0

სახლში ხომ კარგად?

ახლა ადექი და კეფაზე მაკოცე.... :D

- 5 ლარი ხომ არ გაქვს ძმა მამიდაჩემის ქმრის მოყვარის შვილია საოპერაციო და...
- Zzzzzzzzzz.....