0

არა როგორ გეკადრებათ გეთაყვა!

ეს ფრაზა საზოგადოების ჩვეულ ყოფიერებაში დამკვიდრდა ქართული ქოუბების საშუალებით. გავრცელებული ინფორმაციით იგი პირველად სერგიამ გამოიყენა თავის ერთ -ერთ სფიჩში. ეს არის უნივერსალური ფრაზა, რომელსაც გამოყავხარ ნებისმიერი (უხერხული)სიტუაციიდან, თანაც ისე რომ ზრდილობიანიც ჩანხარ

-შენ ბიჭო შიგ ხოარ გაქ?
-არა როგორ გეკადრება გეთაყვა!