0

ელაპარაკე %ლესაო თავი ურტყი ხესაო.

ფრაზა ძირითადად გამოიყენება მაშინ როცა შეუგნებელ ადამიანს ვერაფერს აგებინებ. ( ფრაზა პირიქითაც იკითხება)

-აი ჩემს დროს მოსკოვში 37ეტ მანე....
-ელაპარაკე ყლ.....