0

მარხვა

მარხვა ქართული სიტყვაა და მოსახლეობის უმრავლესობაში მოიაზრება, როგორც დროებით შიმშილობას, რათა სული განიწმინდოს ხორციელი სურვილებისგან და მის დასასრულს ხოშიანად ჩასკდომას.

ამას რა მაგალითი უნდა ვითომ თვითონ არ იცი.