0

ხოშიანი

ვერ ვიტყვი ქართული სიტყვაა თუ არა მაგრამ ჩვენთან იხმარება რაიმე მოვლენის ან ნივთის დადებითი თვისობის გასაძლიერებლად.

-რა ხოშიანად მოვუგე რა
-რა ხოშიანი თევზია