0

ბაშკა/მოზგი

სიტყვა გამოიყენება ადამიანის გონებრივი შესაძლებლობების გამოსახატავად.

-ამოვხსენი უკვე
-რა ბაშკა/მოზგიხაე ხარ რა!.