0

მოტვინე

სიტყვა იხმარება ადამიანის მიმართ რომელიც რამეს ვერ ხვდება ან არასწორად აკეთებს.

-ხუთის კვადრატი რამდენია შეჩემა?
-ცოტა შენითაც მოტვინე რა.
(ახლა ამ მაგალითის მომყვანმა მეტი ვერმოტბინაა???)