0

გაწკიპინებული

გამოხატავს ნივთის/ცხოველის/ადამიანის ვიზუალურ მდგომარეობას დადებითი კუთხით.

-ნახე რა გაწკიოინებული გოგოხარ -როგორი გაწკიპინებული კაბა გაცვია.