0

ახია შენზე

ნიშნის მოგებით ნათქვამი დამსახურებულ შენიშვნაზე ხაზგასმა და პასუხის მგებლობისკენ მინიშნება

ახია შენზე ნაირას გოგომ რომ გაჯობა მისაღები გამოცდების ქულებში