0

კვერცხში წივის

არ დაბადებულის ეშმაკობა

როგორი გაქექილი გოგო ყოლია გიმზერის კვერცხში წივის