0

გადმოგდის?

ყველაზე პოპულარული ფრაზა 10-12 წლის ჩუკენა ბავშვებში

-ლადო გადმოგდის უკვე?
- კიი რამდენი ხანია