1

ქვირითი

თევზის ნაშიერისმაგვარი არსება, რომელიც ლიფსიტად იქცევა და თუ მდედრია, ისევ ქვირითს დებს, რომელთაგან ლიფსიტად გადაქცეული მდედრები ისევ ამ საქმეს იმეორებენ... მაგრამ ეს არ არის ქვირითის ერთადერთი განმარტება. თუ გოგონა ქვითინებს, მაგრამ ძალიან მახინჯია, სახე წინდაუცვეთავ ყლეს მიუგავს და თან ცრემლსა სისხლი შერევია, იგი ქვირითებს...

გუშინ ნანკას დავშორდი და იმდენი იქვირითა რო 40 გრამი მოუგროვდა და გაყიდვას აპირებს.