0

მეგობრის მანქანა

მოწყობილობა რომლის მფლობელიც ვალდებულია ატაროს მთელი სამეგობრო ნებისმიერ ადგილას ნებისმიერ დროს

"გაგვიყვანე და ჩაგისხავ"