0

რო ვინცობისაა

გამოიყენება მოსალოდნელი შემთხვევისთვის წინასწარი გაფრთხილებისთვის.

რო ვინცობისაა ვერ მოვიდე ჩემ გარეშე წადით.


რამე მიზეზი მოვიფიქროთ რო ვინცობისაა გაბრაზდეს