0

შინაბერა

ქართულ მენტალობაში 25წელს გადაცილებული გასათხოვარი მანდილოსანი, რომელიც ახლობლების მხრიდან ხშირად გამხდარა განკითხვის ობიექტი, რადგან ითვლება, რომ თითქოს მან გათხოვების ასაკობრივ ზღვარს გადააბიჯა

ბ ბ