0

ქიქაბერი

მიემართება ყვერებს. ყვერები როგორც მთლიანობა შედგება ორი ყვერის ქიქაბერისგან, კერძოდ, მარჯვენა და მარცხენა. როგორც წესი, ზოგიერთ ყლე-ყვერიან კაცს არათანაბარი ზომის ქიქაბერები აქვს, მაგრამ სულ ზემოთხსენებულ ყლეზე კიდია.

ლექსო რავახარ შე ყვერის მარცხენა ქიქაბერო