დაპროჭა - განმარტებები - ბიძერი
0

დაპროჭა

დახუიას აღმატებული ფორმა

- გარიკას ოჯახს დაპროჭა ფული აქვს