0

დაპაუზება

თამაშის შეჩერება, ხშირად მშობლებს უჭირთ გაიგონ თუ რატომ ვერ პაუზდება ონლაინ თამაშები

დააპაუზე დედიკო და ჭამე