0

გამირთულა, ეტყობა მაღალი ნიშნისკენ მივყავდი

საატესტატო გამოცდაზე გასული მეტიჩარა ბავშვის ფრაზა რომელიც ცდილობს თავისი კარგი მოსწავლეობა წარმოაჩინოს საზოგადოების წინაშე

ძააან გამირთულა ეტყობა მაღალი ნიშნისკენ წამიყვანა