არ დამაბოლა - განმარტებები - ბიძერი
0

არ დამაბოლა

ფრაზა რომელიც ძირითადად დორბლიან მდგომარეობაში ითქმის

ადდ დაბაბოლა