0

ზვიადი

უბნის მუდმივი მომხმარებელი რომელიც მუდმივად არის უბნის
”ბესეტკაში”. გამოირჩევა ტვინის ტყვნის პროფესიული უნარით.
საყვარელი დელიკატესები: ზეიკიძის კალბასი,შებოლილი კალბასი,”ახოტნიჩი კალბასი.

1.ციურ,ნისიაზე ჩამიწერე ორი კალბასი და თვის ბოლოს შემოგიტან
2.ცივი პივა კაია