0

ყლეთაჯვი

პიროვნება რომელმაც ახლახან გადალახა გარდატეხის ასაკი და ჩათვალა რომ ყველა ადამიანს განურჩევლად ასაკისა ეროვნებისა რასისა თუ ჭაღარისა "ჩემი ძმათი" უნდა ესაუბროს. ასევე ზოგადად პიროვნება რომელიც არაადეკვატურად საუბრობს ამა თუ იმ სიტუაციაში. კომბინაცია დამოუკიდებელი სიტყვებისგან ყლე და მოჯმისგან მომდინარეობს, რადგან ობიექტი პირიდან ჯვამს ყლე აზრებს მას ეწოდა ყლეთაჯვი.

-რა ყლეთაჯვი ხარ
-ეე იდი ნახუი
-იმენა ჭუჭუყლა ხარ
-რას შემეციი
- ხარ და