0

რამ გაგისხა?

შეკითხვა ისმის ძირითადად ტვინგასხმული ადამიანების მიმართულებით, რომლებიც საფეხბურთო მატჩის დასრულების ან მისი მიმდინარეობის მომენტშივე დაღონებულები არიან ან იგინებიან.

- რამდენმა გაგისხა?
- ერთმა ამის...