კაჩიგარია? - განმარტებები - ბიძერი
0

კაჩიგარია?

გამოიყენება ოპონენტში ასო სიტყვა ჰა-ს წარმოთქმის აღსაძრავად რასაც მოყვება ლოგიკური პასუხი

კაჩიგარია?
ჰა?
ამის კვრაა