0

შენ ხოარ ჩამოკარი?!

კითხვა "შენ ხოარ ჩამოკარი" გამოიყენება მაშინ როდესაც მოსაუბრე სისულელეს ამბობს ან აკეთებს

- მგონი მიყვარს
- შენ ხოარ ჩამოკარი?!