0

ქვის ხანა

პერიოდი, როდესაც ინტერნეტი დროებით გათიშულია

გუშინ ინტერნეტი გამეთიშა და ქვის ხანაში ვიყავი