0

ბოზი'ს'შვილი ვიყო

ფრაზა "ბოზიშვილი ვიყოს" კიდევ უფრო აღმატებული ვერსია. გამოიყენება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმდენად დარწმუნებულია საკუთარ პოზიციაში, შეუძლია არა საკუთარ, არამედ თვით დედის პატიოსნებაზეც დადოს თავი. ასო "ს"-ს ჩამატებით, ფრაზა უტყუარი არგუმენტის სტატუსს იძენს.

.