0

ძღინკი

ძალიან ძველი
ან
ძალიან ბინძური
ან
ძალიან ძველი+ძალიან ბინძური ტანისამოსი

-ეს რა ძღინკები გაცვია შეჩემა?!