0

ყლეო

არ იხსნება

გივი: შე ყლეო
ზუკა: ახსენი!
გივი: ყლე არ იხსნება შე ყლეო

0

ყლეო

არ იხსნება

გივი: შე ყლეო
ზუკა: ახსენი!
გივი: ყლე არ იხსნება შე ყლეო

0

ყლეო

ძმაკაცის მიმართ სითბოს გამომხატველი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სიტყვა

-სად დაიკარგე შე ყლეო ჰა?

0

ყლეო

ძმაკაცის მიმართ სითბოს გამომხატველი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სიტყვა

-სად დაიკარგე შე ყლეო ჰა?