0

მივპრესე

ეს სიტყვა იხმარება ძირითადად 2 გარემოებაში, ასეთებია:
1)როდესაც ვინმე დაიჭირე და ჩაჯმამდე ურტყი.
2)როდესაც მდედრი სქესის პიროვნებას გაუბაბანე.

1)-უნდა გენახა ეგ სირი როგორ მივპრესე იმდღეს.
2)-უნდა გენახა ეს გოგო როგორ მივპრესე კაპოტზე იმ დღეს.