0

მაშინა ზვერ

კომპლიმენტი,რომელსაც ხშირად ეუბნებიან ერთმანეთს უბნის შუმახერები, მანქანის უკეთ წარმოსაჩენად.

მაშინა ზვერ