0

ფაიტონი

აიფონის მეორე სახელი

-ზარის გასაშვები გაქვს?
-მე არა მარის ექნება თავის ფაიტონში